Home Cercetare
Cercetare PDF Print E-mail

Centre de cercetare afiliate facultăţii:

- Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar (SSSS) şi Proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare

- Rezultatele adolescenței. O perspectivă longitudinală privind efectul contextului social asupra succesului tranzițiilor de viață

Proiectul PEER - Experiențe de participare și capacitarea copiilor romi; finanțat de FRAC (Fundamental Rights JUST/2013/FRAC/AG/6230)

 

Proiecte de cercetare desfăşurate de colectivul facultăţii:

 • Proiectul PASIM - Perspectivele tinerilor asupra schimbărilor intervenite în natura şi semnificația muncii
 • Proiect POSDRU/165/6.2/S/142913 INCLUSIV – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România – dedicat grupurilor vulnerabile

  Director: conf. univ. dr. Cristina Baciu

  Vizită de studiu în Belgia- parte a programului de instruire a experților din cadrul proiectului „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România”

  În perioada 23–31 august 2014 peste 20 de experți din cadrul proiectului „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” (Proiect POSDRU/165/6.2/S/142913, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!) au participat la vizita de studiu în Belgia la partenerul transnațional Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, vizită ce constituie al treilea modul de formare din cadrul unui program format din 3 module (alături de cursurile de formare desfășurate la Păltiniș și Curtea de Argeș).

  Obiectivul acestei vizite de studiu a constat în familiarizarea cu sistemul de servicii sociale din Belgia, preluarea unor modele de bune practici precum și a experienței partenerului transnațional în domeniile incluziunii sociale și (re)integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități.

  Vizita de studiu s-a desfășurat în orașele Bruxelles, Gent, Liege, Namur, Ronse, Oudenaarde, Hasselt și Limburg unde au avut loc întâlniri cu membri ai unor organizații active în domeniul serviciilor sociale. Participanții la vizita de studiu s-au familiarizat sistemul de asistență socială, cu principalele metodologii de reglementare, procedurile și instrumentele de planificare și monitorizare, harta nevoilor, divizarea responsabilităților între diferitele niveluri de intervenție, modalități de finanțare și implementare a serviciilor sociale în Belgia la nivel național, regional și local. De asemenea, participanții au primit informații despre reglementările privind contractarea furnizorilor de servicii sociale sau exemple de finanțare pentru parteneriatele de tip public-privat.

 • Proiect DAPHNE (DG Justice, JUST/2012/DAP/AG/3250)Coordonarea raspunsului la situatiile de  abuz si neglijare ale copiilor prin Bazele de Date Minimale

  Această cercetare are ca şi scop identificarea instrumentelor bazate pe dovezi ştiinţifice prin utilizarea de baze de date minimale (MDS) pentru stabilirea unui sistem de monitorizare al abuzului şi neglijării copiilor la nivel naţional, compatibil pentru întreaga Europă.

  Metodologia utilizată include: o revizuire extensivă a literaturii de specialitate în vederea înregistrării mecanismelor deja existente de raspuns la situatiile de abuz şi neglijare în Europa; tipul de indicatori pe care se bazeaz[ astfel de mecansime; adunarea de date printr-un studiu panel pentru a obtine consensul experţilor în ceea ce priveşte bazele minimale, aplicabile si informative în cât mai multe ţări europene. Până în prezent, eforturile pentru unificarea la nivel european a bazelor de date privind abuzul şi neglijarea copiilor s-au focusat în special asupra cazurilor ajunse in justitie; acest proiect urmăreşte oferirea unui teren comun pentru cazurile gestionate de serviciile din domeniul medical, social şi cel educaţional, chiar daca majoritatea cazurilor nu vor fi niciodată gestionate de sistemul juridic.

  Vedeti mai multe despre acest proiect pe site-ul Centrului de Prevenire a Violentei:
  http://www.prevenireaviolentei.ro/cercetare/proiectul-daphne/
 • Romanian Election Studies

  Romanian Election Studies reprezinta o eticheta care reuneste o serie de proiecte punctuale ale unor echipe de cercetare din mediul academic si programe ale unor organizatii neguvernamentale implicand studiul aprofundat al alegerilor si comportamentului electoral din Romania postcomunista. Printre proiectele mentionate amintim:
  - Participare civico-politică şi responsabilizare socială pentru o guvernare democratică. Cetăţenie activă în perspectiva integrării europene, proiect realizat de o echipa de cercetatori de la Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, in perioada 2006-2008, detalii la
  http://socasis.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=8
  - Studiul alegerilor prezidentiale – Romania 2009, proiect realizat de aceeasi echipa de cercetatori de la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a UBB, in perioada 2008-2011, detalii la http://socasis.ubbcluj.ro/cercetare/RPES/index.html
  - Studii electorale si reforma electorala, program al Fundatiei Soros Romania, detalii la http://www.soros.ro/ro/program.php?program=39
  Change and stability in Romanian electoral behaviour, Romania 2009-2014, proiect realizat de o echipa internationala de cercetatori, desfasurat la Universitatea “Babes-Bolyai”
 • Outcomes of adolescence. A longitudinal perspective on the effect of social context on successful life transitions (Rezultatele adolescenței. O perspectivă longitudinală privind efectul contextului social asupra succesului tranzițiilor de viață)

  Prin acest proiect, Departamentul de Asistenţă Socială, desfăşoară o cercetare naţională privind viaţa şi proiectele de viitor ale tinerilor. Cercetarea este prevăzută să se desfăşoare în două etape: când tinerii sunt în ultimul an de şcoală şi la doi ani după ce au părăsit şcoala. Rezultatele acestei cercetări vor contribui la cunoaşterea modului în care tinerii îşi văd şansele şi problemele de viaţă. Cercetarea este prevăzută să se desfăşoare în două etape: când tinerii sunt în ultimul an de şcoală şi la doi ani după ce au părăsit şcoala. Rezultatele acestei cercetări vor contribui la cunoaşterea modului în care tinerii îşi văd şansele şi problemele de viaţă. Se va analiza modul in care determinanţii sociali interacţionează cu trăsăturile individuale şi evenimentele de viaţă mai importante (dragostea, schimbarea şcolii, absolvirea şcolii, începerea muncii, voluntariatul, graviditatea, utilizarea internetului, evitarea comportamentelor de risc etc.). Mai multe informatii despre cercetare gasiti pe site-ul http://www.viitoradult.ro

  Proiect nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) http://uefiscdi.gov.ro

  Director de proiect: prof.univ.dr. Maria Roth
  Manager de proiect: lect.univ.dr. Paul Teodor Hărăguș

  (2011-2014)

Proiectul “Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN)” este un proiect finanţat de Comisia Comunităţilor Europene, prin linia de finanţare FP7-HEALTH-2007-B. Proiectul se desfşoară concomitent în 9 ţări (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, FRI Macedonia, Grecia, România, Serbia şi Turcia) şi este coordonat de Institutul pentru Sănătatea Familiei şi a Copilului din Atena, în care partenerul naţional este Universitatea Babeş-Bolyai, prin Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – pentru România

Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN)

(septembrie 2009-septembrie 2012)

Coordonator științific Maria Roth, Manager proiect Imola Antal

Prin proiectul BECAN a luat ființă Centrul de Prevenire a Violenței. Pentru mai multe informații, cu privire la activitățile Centrului, puteți accesa adresa www.prevenireaviolentei.ro.

 • Proiect finanțat de CNCS-UEFISCDI cu nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-0145

Understanding family change from a life course perspective. Romania in European context

(2011-2014)
Director proiect: conf.univ.dr. Cornelia Mureșan

 • Proiect Daphne III - Programme of the European Commission - DG Justice, Freedom and Security (dec. 2009-dec. 2011)

Raising a Child through Prison Bars

Coordonator naţional: Conf. univ. dr. Andrea Muller-Fabian
Responsabil proiect: Lector dr. Dan Octavian Rusu

"Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: “Dezvoltarea economiei sociale”,  contractul de finanțare POSDRU/84/6.1/S/57308.


Raport pentru prima componentă a cercetării: Cercetare în rândul grupurilor supuse riscului de excluziune socială - Raport de cercetare cantitativă şi calitativă.
Raport economie sociala, Sectiunea 1
Raport economie sociala, Sectiunea 2
Raport economie sociala, Sectiunea 3

Raport pentru a doua componentă a cercetării: Cercetare pe segmentul societaţilor comerciale (A2) - Raport de cercetare cantitativă şi calitativă"
Raport economie socială II

Raport pentru a treia componentă a cercetării: Raport de cercetare cantitativă şi calitativă (A3)
Raport economie sociala III

 • Program POSDRU/70/6.2/S/41911** - Egalitate la angajare și la locul de muncă – Campanie de informare și conștientizare în vederea schimbării atitudinii sociale și a stereotipurilor la angajare și la locul de muncă

- Obiectivul general al proiectului: vizează creşterea nivelului de informare şi conştientizare a fenomenului de discriminare pe piaţa muncii din România, atât în rândul angajatorilor, cât şi în rândul angajaţilor, în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă.

Director: conf.univ.dr. Dan Chiribucă

Detalii ...

(2009-2011)
Director: conf.univ.dr. Mircea Comşa

 • Program de cercetare

EU Kids Online II
(2009-2011)
Responsabil: Drd. Monica Barbovski
Detalii ...

 • BLOGUL DE URBANĂ:

http://socasis.ubbcluj.ro/urbanblog/

 • Grant PNII Programul parteneriate 91-039/2007

Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale în plan regional şi naţional
(2007-2010)
Responsabil proiect: Conf. univ. dr. Cornelia Mureşan

 • Grant Nr. 91-063 /2007

Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar (SSSS) şi Proiectarea unor Metode de Intervenţie Validate prin Cercetare
(2007-2010)
Director: prof. dr. Maria Roth

 • Grant nr. 91056/2007

Incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu boli psihice severe ACCESEGAL
(2007-2010)
(în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, conducător de proiect)
Responsabil din partea Catedrei de Asistenţă Socială: Lect. dr. Andrea Fabian

 • Grant CEEX 157/2006

Disparităţi în utilizarea serviciilor de sănătate în regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Cauze şi pattern-uri socio-economice
(2006-2008)
Director: prof. dr. Livia Popescu

 • Proiect de cercetare-dezvoltare complex (INFOSOC) Contract nr. 73-CEEX-II-03-31/07/2006

Modele socio-culturale implementare prin arhitecturi multi-agent pentru e-Learning
(2006-2008)
Director: conf. dr. Iulian Pah

 • Grant CEEX 12/2006

Participare civico-politică şi responsabilizare socială pentru o guvernare democratică. Cetăţenie activă în perspectiva integrării europene
(2006-2008)
director: conf. univ. dr. Mircea Comşa

 • Grant CNCSIS tip A 1494/2007

Riscuri şi efecte ale utilizării Internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor. Perspectiva evoluţiei spre societatea bazată pe cunoaştere (knowledge society)
Director: prof. dr. Maria Roth
Proiect cercetare

 • Programul Generations and Gender, 2006

Romanian Contextual Database
Director proiect: conf. univ. dr. Cornelia Mureşan

 • Grant CNCSIS 30/1232, 42/155, 98/155 si 30/155,

Impactul transformarilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România in perspectivă comparativă internaţională
(2002-2004)
Director de proiect: Conf. univ. dr. Cornelia Mureşan

 • Programul CERES3-110/2003

Proceduri şi instrumente de evaluare internă şi de asigurare a calităţii, în vederea implementării standardelor şi reperelor europene
(2004-2005)
Director: prof. dr. Elisabeta Stănciulescu
Proiect cercetare

 • Programul Borderlines in Urban Planning

(2004-2006)
Responsabil din partea facultăţii: conf. dr. Rudolf Poledna

 Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 14:57