Home Membri
PDF Print E-mail

 

Maria Diaconescu, Lector Univ. dr.

Adresa
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca

Adresa e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE
- seminarii şi laboratoare:
Teorii și practici în asistenţa socială, (anul 1)
Metode de Asistenţa Socială: Individ şi Familie, (anul 2)
Noţiuni de Psihopatologie şi Sănătate Mentală, (anul 3)
Practica Profesională, (anul 2)
- cursuri (cu delegaţie de lector din 2010):
Noţiuni de Psihopatologie şi Sănătate Mentală, (anul 3)
Terapii şi Intervenţia în Criză, (opțional anii 2 și 3)
Terapii ocupationale și Art-Terapie, (opțional anii 2 și 3)

Limba de predare: română

Curriculum Vitae

 

 

 

 

PUBLICAŢII

 

2011, Maria Diaconescu, Disclosure and Hiding Online. Pleading for Prevention of Violence Online among Teenagers, în: Social Change Review, Volume 9(1), Summer / articol publicat în revistă indexată BDI

2011, Maria Diaconescu, Noţiuni de Psihopatologie şi Sănătate Mentală, suport de curs pentru studenţii anului III, C.F.C.I.D., Universitatea Babeş-Bolyai, Catedra de Asistenţă Socială, Cluj-N., 83 pagini/ suport de curs

2011, Maria Diaconescu, Terapii individuale şi intervenţia în criză, suport de curs pentru studenţii anului II şi III, C.F.C.I.D., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-N., 56 pagini/ suport de curs

2010, Maria Diaconescu, Noţiuni de Psihopatologie şi Sănătate Mentală, suport de curs pentru studenţii anului III, C.F.C.I.D., Universitatea Babeş-Bolyai, Catedra de Asistenţă Socială, Cluj-N., 54 pagini/ suport de curs

2008, Roth-Szamoskozi Maria, Lucian Mihăşan, Haraguş Paul Teodor, Robert Mehi, Diaconescu Maria, Antal Imola, , Roth-Szamoskozi Maria, Atitudinea faţă de bolnavii psihic în comunitate. Studiu pilot, în: Societatea şi bolnavii psihici, Presa Universitară Clujeană (editor: Maria Roth), p. 127-159/ lucrare în conferinţa naţională

2008, Maria Diaconescu, The Concept of Empathy in Philosophy and Psychotherapy. Studia Universitatis Babeş -Bolyai Philosophia LIII, 1-2. Cluj, p. 105-115/ articol publicat în revistă indexată BDI

2008, Maria Diaconescu, Face to Face & without Face and Sound: Offline & Online Interaction, în: Teenagers’ Actions and Interactions Online in Central and Eastern Europe. Potential and Empowerment, Risks and Victimization, (editori: Barbovschi, M. & Diaconescu, M.): Cluj University Press, pp. 83-100/ studiu CNCSIS, lucrare în conferinţă internaţională

2008, Maria Diaconescu, Dezvăluire şi protecţie în interacţiunile adolescenţilor pe internet, în: Beneficii şi riscuri ale utilizării internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor, Presa Universitară Clujeană (editori: Diaconescu M., Barbovschi M., Baciu C.), p.29-44/ studiu CNCSIS

2007, Maria Diaconescu, Empathy and Interpersonal Communication. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Sociology, issue no.2, p.41-53/ articol publicat în revistă indexată BDI

2007, Maria Diaconescu, Repere pentru o etică a comunicării interpersonale/ Highlights for an Ethics of Interpersonal Communication. Dileme morale şi autonomie în contextul democratizării şi al integrării europene/ Moral Dilemma and Autonomy in the Context of Democratization and European integration (editori Ion Copoeru, Nicoleta Szabo), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, p.167-181/ studiu CNCSIS

2006, Maria Diaconescu, Contribuţii şi limite ale feminismului în asistenţa socială/ Contributions and Limits of Feminism in Social Work. Journal for the Study of Religion and Ideologies. Arts and Humanities. Summer no.14, p.112-119. http://jsri.ro/new/Archive: JSRI volume 5, no. 14, Summer 2006 - What Does Feminism Need? Challenges and Developments in Gender Studies/ articol publicat în revistă cotată ISI

2006, Roth-Szamoskozi Maria, Berszan Lidia, Diaconescu Maria, Haraguş Paul Teodor, Mezei Elemer, Oaneş Cristina, Rebeleanu Adina, Rusu Dan Octavian, Szabo Bela, Haraguş(Cioca) Mihaela, Steinebach Cristoph, Kösler Edgar, Die Evaluirung der Hauskrankenpflegedienste der Caritas: Entwilckung, Zielsetzungen und Methoden, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Sociologia, Categ CNCSIS C, LI (2): , P.69-93/ articol publicat în revistă indexată BDI

2005, Maria Diaconescu, Dificultăţi structurale în prevenţia violenţei, în: România Socială, Drumul Schimbării şi al Integrării Europene (editori: Petru Iluţ, Laura Nistor, Traian Rotariu), Editura Eikon, p.129-135/ lucrare în conferinţă natională

2005, Maria Diaconescu, Atitudini faţa de violentă şi violenţa structurală, în: România Socială, Drumul Schimbării şi al Integrării Europene (editori: Petru Iluţ, Laura Nistor, Traian Rotariu), Editura Eikon, p.136-144/ lucrare în conferinţă natională

2004, Maria Diaconescu, Reflection on Artemis, a Romanian Feminist Project, în: Gender Post East-West Divided, (coord. Mihaela Frunză, Teodora Văcărescu), editura Limes, p.160-168, studiu CNCSIS, lucrare în conferinţă internaţională

2004, Roth-Szamoskozi Maria, Antal Imola, Diaconescu Maria, Rebeleanu Adina, Asistarea copiilor care au suferit traume, Helping Children Overcome Trauma, Presa Universitară Clujeană, (manulae în limba română şi engleză), coord. Maria Roth, 143 pagini, proiect Leonardo EU şi UBB Cluj, www.eurochild.ro, carte CNCSIS

2004, Maria Roth, Antal Imola, Maria Diaconescu, Abuzurile împotriva copiilor şi traumele în instituţiile rezidenţiale pentru copii/ The risk of abuse and trauma in the institutions (manuale în lb. română şi engleză), coord. Maria Roth; proiect Leonardo EU şi UBB Cluj, www.eurochild.ro, carte CNCSIS

2000, Bodroghi Eva, Maria Diaconescu, David Kacso-Agnes; Prevalenţa violenţei fizice şi sexuale într-o populaţie de liceeni din Cluj, în “Dezvăluiri” nr.2, 2000; colaborare: Centrul Artemis, Centrul de Planificare Familială, Clinica de Ginecologie & Obstetrică Nr 1, UBB - Catedra de Asistenţă Socială, Cluj; cercetare finantată de Fundaţia Soros

1995, Ciobanu Maria (căs. Diaconescu), Delia Muntean, Angela Panţa, Florin Stamatian, Relaţia dintre anxietate şi dinamica uterină la naştere. Influenţa antrenamentului respirator asupra anxietăţii în sarcină şi la naştere, Obstretica şi Ginecologia XLIII, 175-178

 

Volume coordonate:

2008, Beneficii şi riscuri ale utilizării internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor, Presa Universitară Clujeană, 198 pagini, editori: Maria Diaconescu, Monica Barbovschi, Cristina Baciu, volum naţional coordonat

2008, Teenagers’ Actions and Interactions Online in Central and Eastern Europe. Potential and Empowerment, Risks and Victimization, Presa Universitară Clujeană, editori: Monica Barbovschi, Maria Diaconescu, 257 pagini/ volum internaţional coordonat

2004, Formarea deprinderilor de comunicare creativă, Creative communication skills, 134 pagini, coord. Maria Roth-Szamoskozi, Maria Diaconescu/ (manuale în limba română şi engleză), proiect Leonardo EU şi UBB Cluj, www.eurochild.ro, volum naţional coordonat

Last Updated on Tuesday, 10 May 2016 13:37