Home Concursuri cadre didactice
Post didactic - concurs PDF Print E-mail

 

CONCURS GRADAȚII DE MERIT 2017

Regulamentul concursului AICI ...

Calendarul desfășurării concursului de acordare a gradațiilor de merit de către Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Septembrie 2017

  • 22 septembrie ora 16:00 – publicarea concursului
  • 25-26 septembrie ora 16:00 – înscrierea candidaților
  • 27 septembrie – evaluarea candidaților de către comisia de evaluare
  • 28 septembrie ora 10:00 – afișarea rezultatelor evaluării.
  • 29 septembrie ora 12:00 – termenul limită pentru depunerea contestațiilor.
  • 2 octombrie ora 14:00 – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și afișarea rezultatelor finale.

 


 

POSTURI DIDACTICE - 2016

CONCURSURI PE POSTURI DIDACTICE, 12-13 Iulie 2016

DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

In urma concursului pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 10 în statul de funcții, al Departamentului de Asistentă Socială, din data de 13 iulie 2016, postul vacant a fost ocupat de candidatul dr. Mihai-Bogdan Iovu.

Comisia de concurs:
Președinte: Conf. dr. Tivadar Magyari
Membri: Prof. dr. Cosmin Goian, Universitatea de Vest Timișoara
Conf. dr. Mihaela Tomiță, Universitatea de Vest Timișoara
Prof. dr. Ștefan Cojocaru, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași
Prof. dr. Daniela Șoitu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași

DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE

In urma concursului pentru postul de profesor poziția 3 în statul de funcții, din data de 12 iulie 2016, postul vacant a fost ocupat de candidatul dr. Mircea-Ioan Comşa.

Comisia de concurs:
Președinte: Prof. dr. Gabriel Bădescu, Universitatea Babeș-Bolyai
Membri: Prof. dr. Dumitru Sandu, Universitatea din București
Prof. dr. Vasile Sebastian Dîncu, Universitatea din București
Prof. dr. Horațiu Rusu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof. dr. Ioan Hossu, Universitatea Babeș-Bolyai 

La concursul pentru postul de lector poziţia 16 în statul de funcţii din data de 13.07.2016 tema prelegerii publice a fost:  Teorii și teme de cercetare în psihologia socială contemporană cu relevanţă pentru studiul organizaţiilor. Candidatele au susţinut prelegerile în ordine alfabetică.

Comisia a stabilit următoarea ierarhie a candidatelor pe baza mediei generale obţinute în urma probelor de concurs (75% evaluarea dosarului şi 25% proba orală):

 

  1. dr. Mateescu Veronica, media 10
  2. dr. Barbovschi Monica, media 9.15
  3. dr. Rebega Oana Luiza, media 8.05

 

Decizia comisiei de concurs, luată cu 5 voturi pentru şi 0 voturi contra, a fost de ocupare a postului de către candidata dr. Mateescu Veronica.

Comisia de concurs:

Președinte: prof.dr. Dan Chiribucă
Membri: Lector dr. Călin Goina
Lector dr. Norbert Petrovici
Lector dr. Cristina Raț
Lector dr. Anca Simionca

Afișat: 13.07.2016, ora 16.30

 


 

 

Departamentul de Sociologie a Facultăţii

de Sociologie şi Asistenţă Socială

invită candidaţi pentru un post de lector

pe perioadă nedeterminată


Norma didactică a postului de lector include disciplinele Psihologie socială, Introducere în sociologie şi Dezvoltare organizaţională şi managementul schimbării.

 

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Biroul Structuri Didactice (camera P21, lângă registratură).

 

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii Babeş-Bolyai la adresa acestei paginihttp://www.ubbcluj.ro/ro/despre/info/posturi_didactice_perioada_nedeterminata, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

 

Perioada de inscriere: 10 mai - 27 iunie 2016
Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:06