Changing families and sustainable societies:
Policy contexts and diversity over the life course and across generations

Consorțiu

P1: Stockholm University (SU) – coordonator proiect

P2: Austrian Academy of Sciences/Vienna Institute of Demography (OEAW-VID)

P3: Max Planck Institute for Demographic Research (MPG)

P4: University of Antwerp (UA)

P5: Institut National d’Etudes Demographiques (INED)

P6: University of Vienna (UNIVIE)

P7: University of Groningen (RUG) - participare terminată

P8: European University Institute (EUI)

P9: Collegio Carlo Alberto (CCA)

P10: Erasmus University Rotterdam (EUR)

P11: The University of Liverpool (Liverpool)

P12: International Federation for Family Development (IFFD)

P13: Age Platform Europe (AGE)

P14: European Large Families Confederation (ELFAC)


P15: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)

P16: Tallinn University (EKDK)

P17: Babeş-Bolyai University (BBU)

P18: German Youth Institute (DJI)

P19: University of Leuven (K.U.LEUVEN)

P20: London School of Economics and Political Science (LSE)

P21: Population Research Institute, Väestöliitto (PRI)

P22: The University of Edinburgh (UEDIN)

P23: University of Lausanne (UNIL)

P24: Leiden University (UNILEIDEN)

P25: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

P26: University of Padova (UNIPD)

P27: Warsaw School of Economics (SGH)

P28: Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences (MTA TK)

P29: The University of Oxford (UOXF)


Echipa

Prof. univ. dr. Cornelia Mureșan – director proiect, Facultatea de Sociologie și Asistența Socială, UBB
Cerc. șt. II dr. Mihaela Hărăguș – Centrul de Studiere a Populației
Lector univ. dr. Cristina Faludi, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UBB
Lector univ. dr. Paul-Teodor Hărăguș, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UBB
Drd. Sergiu Ionică Rusu, Scoala Doctorală de Sociologie, UBB

Obiective

Principalele obiective ale acestui proiect sunt: investigarea diversităţii formelor familiale, a relaţionărilor şi a parcursurilor de viaţă în Europa; evaluarea compatibilităţii dintre politicile sociale existente şi aceste schimbări; contribuţia la elaborarea politicilor sociale bazate pe dovezi.

Proiectul va extinde cunoştinţele noastre despre modul în care politicile sociale promovează bunăstarea, incluziunea şi dezvoltarea socială în cadrul familiei.

Abordarea noastră se bazează pe trei premise cheie. Prima: cursul vieţii familiale devine tot mai divers şi complex. A doua: vieţile individuale sunt interdependente, legate în cadrul unei generaţii şi între generaţii. A treia: contextele şi politicile sociale influențează cursurile vieţii individuale şi cele de familie.

Având în vedere aceste premise, a) vom explora complexitatea crescândă a configuraţiilor şi a tranziţiilor familiale, b) vom examina implicaţiile schimbărilor pentru bărbaţi, femei şi copii vizavi de inegalităţile de şanse, relaţiile intergeneraţionale şi aranjamentele de îngrijire, c) vom investiga măsura în care politicile sociale adresează diversitatea familială, d) vom dezvolta proiectări de scurtă şi se lungă durată, şi e) vom identifica nevoile pentru politicile viitoare.

Dimensiunile transversale integrate în proiect sunt genul, cultura, resursele socio-economice şi etapele de viaţă. Avem o abordare multidisciplinară care combină o largă paletă de experţi în ştiinţele sociale, în drept şi științe umaniste, reprezentaţi într-un consorţiu de 25 de parteneri de cercetare din 15 ţări europene, state membre vechi şi noi, şi 3 membri ai societăţii civile transnaţionale.

În studiile noastre comparative vom aplica metode avansate de analiză cantitativă asupra unor date de anchetă şi de registre de populaţie de înaltă calitate, şi vom conduce câteva studii calitative. Necesar analizelor comparative, proiectul va dezvolta şi o bază de date cu conţinuturile legislative referitoare la formele familiale existente în ţările europene.

Împreună cu diferite părţi interesate, agenţii guvernamentale, factori de decizie naţionali şi locali, organizaţii non-guvernamentale şi alţi membri ai comunităţii ştiinţifice din Europa, vom identifica şi disemina inovaţii şi cele mai bune practici de politici sociale.

Rezultatele proiectului
 Changing families and sustainable societies:
 Policy contexts and diversity over the life course and across generations

Publicații

Mureșan, Cornelia & Hărăguș, Paul Teodor (2015). Norms of filial obligation and actual support to parents in Central and Eastern Europe.
Romanian Journal of Population Studies, IX(2): 49-81

Hărăguș, Mihaela. (2015). Dynamics of mixed unions in Transylvania, Romania.
Romanian Journal of Population Studies, IX(2): 103-122

Castiglioni, M., Hărăguș, M., Faludi, C., Hărăguș, P.-T. (2016). Does the family system in Romania follow the pattern of southern European countries?
Comparative Population Studies, 41 (1): 57-86

Faludi, C. (2016). Pathways to childlessness among women and men: does Romanian case is unique or common in the Eastern part of Europe?
Romanian Journal for Population Studies, X (1) : 133-156


Postere expuse la conferințe științifice

Transition to end of education and motherhood. A comparative analysis of changes over time in Eastern Europe, at the European Population Conference 2014, Budapest, Hungary, 25-28 June 2014. Author: Cornelia Mureșan.

Patterns of intergenerational co-residence. Evidence from former socialist countries, at the European Population Conference 2014, Budapest, Hungary, 25-28 June 2014. Autor: Mihaela Hărăguș.

Which mechanisms leading to childlessness prevail? A search for similarities and disparities among Eastern European countries, at the European Population Conference 2014, Budapest, Hungary, 25-28 June 2014. Author: Cristina Faludi.

Patterns of intergenerational co-residence in former socialist countries. The role of adult children’s and parents’ needs and opportunities, at The 7th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR), 3-6 September2014, Madrid, Spain. Authors: Mihaela Hărăguș, Paul Teodor Hărăguș.

Education or union type: what is more influential in men's fertility? at The International Conference on Education and reproduction in low-fertility settings,Vienna, 2-4 December 2015. Author: Cornelia Mureșan

Dynamic of Men’s Fertility in Eastern Europe and its Determinantsat the Annual Meeting of the Population Association of America, Washington, D.C. 31 March-2 April 2016. Author: Cornelia Mureșan


Workshopuri organizate

Investigating changes in family related behaviours. Intergenerational and gender issues, secțiune organizată de Mihaela Hărăguș in cadrul Annual Sociology Students’ Conference, Cluj-Napoca, Romania, in 17 Mai 2013. Prezentări in cadrul secțiunii: Cornelia Mureșan, Mihaela Hărăguș, Cristina Faludi.

Mutual impacts between motherhood and educational attainment. European Comparisons, Workshops series at the Centre for Population Studies, Cluj-Napoca, Romania, 7 Martie 2014, Prezintă Cornelia Mureșan.

Determinants of co-residence in Eastern Europe, Workshops series at the Centre for Population Studies, Cluj-Napoca, Romania, 23 Mai 2014. Prezintă Mihaela Hărăguș.

Norms of filial obligations and actual support in Eastern Europe, Workshops series at the Centre for Population Studies, Cluj-Napoca, Romania, Octombrie 2014. Prezintă Paul-Teodor Hărăguș.

The Social Meaning of Children and Childlessness, workshop at the Annual Conference of the Hungarian Sociological Association’s, co-organized by Cornelia Mureșan, 26-28 noiembrie 2014, Cluj-Napoca. Prezentare in cadrul secțiunii: Cristina Faludi.


Relatare de presă

Lansarea proiectului la Cluj-Napoca:
FP7 Families and Societies / Participating in European research project on family in 31 January 2013


Prezentari orale către un public mai larg

The FamiliesAndSocieties project and BBU’s implication, Professorial Council of the Faculty of Sociology and Social Work at Babes-Bolyai University, in 5 March 2013

The FamiliesAndSocieties project and BBU’s implication, Annual Sociology Students’ Conference, Cluj-Napoca, Romania, in 17 May 2013.


Link-uri

Situl proiectului FamiliesAndSocieties: www.familiesandsocieties.euPrezentări orale
la conferințe știintifice

Intergenerational solidarity and eldercare, at the 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Seoul, Korea, , 23-29 June, 2013. Authors: Cornelia Mureșan, Mihaela Hărăguș, Paul-Teodor Hărăguș.

Infertility and sterility among childless women in Romania: a qualitative study, at the Workshop on Assisted reproduction, late fertility and childlessness, Padua, Italy, 27 September 2013. Author: Cristina Faludi.

Mutual impacts between motherhood and educational attainment. A Comparative Analysis of Changes over Time in Eastern Europe, at the 50th Anniversary of the Demographic Research Institute at the Hungarian Academy, Budapest, Hungary, 20 January 2014. Author: Cornelia Mureșan.

Norms of filial obligations and actual support in Europe, at the European Population Conference 2014, Budapest, Hungary, 25-28 June 2014. Authors: Paul-Teodor Hărăguș, Cornelia Mureșan.

Effect of Men’s Educational Attainment on their Fertility, at the XVII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, 13-19 July 2014. Author: Cornelia Mureșan.

Norms of filial obligations and actual support in Eastern Europe, at The 7th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR), 3-6 September 2014, Madrid, Spain. Authors: Paul Teodor Hărăguș, Cornelia Mureșan.

Mutual impacts between motherhood and educational attainment in Eastern Europe, at The 7th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR), 3-6 September 2014, Madrid, Spain. Author: Cornelia Mureșan.

Cohabitational and marital fertility of men in Eastern Europe, at The 7th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR), 3-6 September 2014, Madrid, Spain. Author: Cornelia Mureșan.

The Stories of Remaining Childless Among Romanian Women: a Swinging Between Choices and Constraints, at The Annual Conference of the Hungarian Sociological Association, 26-28 November 2014, Cluj-Napoca, Romania. Author: Cristina Faludi.

Which mechanisms leading to childlessness prevail? A search for similarities and disparities among Eastern European countries, at the Annual Consortium Meeting of the FamiliesAndSocieties project , Madrid, 14-16 January 2015. Author: Cristina Faludi.

Filial obligations and actual support in Eastern Europe, at the Annual Consortium Meeting of the FamiliesAndSocieties project, Madrid, 14-16 January 2015. Author: Cornelia Mureșan.

Norms of filial obligations, actual support to ageing parents, and the role of family-life experience, at the Conference on "Demographic Change in Central and Eastern Europe (CEE)", Joint Programming Initiative "More Years, Better Lives", 23-25 March 2015, Vienna, Austria. Author: Cornelia Mureșan.

D7.4 - Norms of family obligation and actual giving/receipt of financial support and care, at the WP7 project meeting at Rotterdam, The Netherlands, 10-11 April 2015 (size: 9) Authors: Paul-Teodor Hărăguș and Cornelia Mureșan.

Patterns of intergenerational co-residence in Romania and Bulgaria. The role of adult children's and parents' needs and opportunities, at the International Sociological Association Research Committees on Aging and Family Conference on Aging Familes / Changing Families, 3-6 June, 2015, Syracuse, NY. Author: Mihaela Hărăguș.

Norms of filial obligations and actual support in Eastern Europe, at the International Sociological Association Research Committees on Aging and Family Conference on Aging Familes / Changing Families, 3-6 June, 2015, Syracuse, NY. Authors: Paul-Teodor Hărăguș and Cornelia Mureșan.

Role of family-life experience in filial norms formation and actual support to ageing parents, at the International Sociological Association Research Committees on Aging and Family Conference on Aging Familes / Changing Families, 3-6 June, 2015, Syracuse, NY. Authors: Cornelia Mureșan and Paul-Teodor Hărăguș.

Mutual Impact between Motherhood and Educational Enrollment in Eastern Europe, at the Population Association of America 2015 Annual Meeting, 30 April-2 May 2015, San Diego, CA. Author: Cornelia Mureșan.

Romanian experts' views on childlessness, at the WP4 workshop on Childlessness, Infertility, and Assisted Reproductive Technology, Oxford, UK, 22-23 June, 2015. Authors: Cristina Faludi and Cimpianu M.E.

Dynamics of mixed unions. The case of Hungarian ethnics in Transylvania, at The 12th Conference of the European Sociological Association 2015 on "Differences, Inequalities and Sociological Imagination", Prague, 25-28 August 2015. Author: Mihaela Hărăguș.

Intergenerational support to non-coresident ageing parents: the role of family experience, family norms, and country context, at The 12th Conference of the European Sociological Association 2015 on "Differences, Inequalities and Sociological Imagination", Prague, 25-28 August 2015. Authors: Cornelia Mureșan and Paul-Teodor Hărăguș.

Pathways of childlessness in post-communist Romania and Bulgaria: towards a convergent or divergent road? , at the International Conference "Socio- psycho-medical changes in the lifestyles of the contemporary family", Bucharest, 7-8 October 2015. Authors: Cristina Faludi, Tanturri M.L., Donno A.

Narratives of childlessness: Methodological issues of a comparative qualitative research. , at the National Conference of the Romanian Sociological Association and the International Colloquium of Social and Communication Sciences ACUM, 2015, Brasov, 19-21 November 2015. Authors: Cristina Faludi, and Judit Takacs.

Patterns of intergenerational co-residence in Romania and Bulgaria. The role of adult children’s and parents’ needs and opportunitie, at the FamiliesAndSocieties Third Annual Consortium Meeting, Vienna, Austria, January 13-15, 2016. Author: Mihaela Hărăguș.

Dynamics of mixed unions. The case of Hungarian ethnics in Transylvania, at the FamiliesAndSocieties Third Annual Consortium Meeting, Vienna, Austria, January 13-15, 2016. Author: Mihaela Hărăguș.

Narratives of childlessness in Hungary and Romania, at the FamiliesAndSocieties Third Annual Consortium Meeting, Vienna, Austria, January 13-15, 2016. Authors:Judit Takacs and Cristina Faludi.

Men’s fertility in some Eastern European countries: Variations by union type and educational attainment, at the FamiliesAndSocieties Third Annual Consortium Meeting. Vienna, Austria, January 13-15, 2016. Author: Cornelia Mureșan

Male fertility in consensual unions and marriages: selected post-socialist countries, at the European Population Conference: Demographic Change and Policy Implications, Mainz, Germany, 31 August - 3 September 2016. Author: Cornelia Mureșan

Patterns of intergenerational co-residence in Eastern Europe, at The 8th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR) – Changing Family Relations – Gender and GenerationsDortmund, Germany, 31 August-3 September 2016.Author: Mihaela Hărăguș.

Patterns of intergenerational co-residence in Eastern Europe, at The 4th International Conference of the Romanian Sociological Society (RSS), Sibiu, Romania, 29 September - 1 October 2016. Author: Mihaela Hărăguș.

First partnership patterns and men's life time fertility in Eastern Europe, at the FamiliesAndSocieties Final Conference, Brussels, Belgium, October 17-18 November, 2016. Author: Cornelia Mureșan.